zalo-circle.png volgavn@volga.vn
button

Phòng Kế Toán Volga

Rate this post

Công Ty Cổ Phần Volga VN xin giới thiệu về Bộ Phận Kế Toán :

WATERMASK copy 8
Phòng Kế Toán

Phòng Kế Toán : là một bộ phận rất quan trọng trong tất cả Công ty, doanh nghiệp nói chung và Volga nói riêng, vì đây là nơi tham mưu cho Ban Giám đốc các việc liên quan tới Tài chính, và hoạch toán Kế toán.

Ngoài ra, Phòng kế toán còn có trọng trách theo dõi và báo cáo dòng tiền trong kinh doanh để có giải pháp phù hợp nhất góp ý cho Ban Giám Đốc, mục đích phản ánh kịp thời, chính xác, và đầy đủ các hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.

Scroll to Top
Scroll to Top