zalo-circle.png volgavn@volga.vn
button
Túi Hột Xoài In

Túi Hột Xoài In

Danh mục:
Rate this product

Các túi được cắt seal bên hông thay vì cắt seal bên dưới như bình thường.
Chất liệu: HDPE / LDPE
In: tối đa 4 màu
Số lượng tối thiểu: 1.000 kg

Scroll to Top
Scroll to Top