zalo-circle.png volgavn@volga.vn
button
Túi Hột Xoài Tự Hủy

Túi Hột Xoài Tự Hủy

Danh mục:
Rate this product

Túi nhựa thông thường không bị phân hủy. Phải mất nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ để xử lý và chôn lấp rác thải, để làm giảm bớt rác thải. Trong bãi rác, không chỉ túi nhựa bình thường khó phân hủy, mà bất cứ thứ gì được chứa trong túi nhựa ấy khả năng phân hủy rất chậm. Điều này dẫn đến một sự lãng phí không cần thiết của không gian và thời gian của bãi rác.

Do đó, túi phân hủy / phân hủy sinh học được phát triển để làm cho công việc hàng ngày của bạn giảm chất thải dễ dàng hơn, an toàn hơn và tốt hơn cho môi trường.
Chúng tôi sử dụng phụ gia phân hủy: EPI hoặc D2W
Kích thước, màu sắc: theo yêu cầu của khách hàng
In ấn: tối đa 4 màu
Số lượng tối thiểu: 1.000 kg

bioplastic life cycle

Scroll to Top
Scroll to Top