Tuyển Dụng

Công Ty Cổ Phần Volga Tuyển Dụng Nhiều Vị Trí (Kinh Doanh, Công Nhân) Tháng 12/2021

  VỊ TRÍ CẦN TUYỂN: LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG:   30 người NHÂN VIÊN KINH DOANH: 10 người TRỢ LÝ NHÂN SỰ:              01 người YÊU CẦU: Có sức khoẻ tốt Tiêm đủ 2 mũi hoặc 1 mũi đã qua 14 ngày Người chưa có kinh nghiệm sẽ được công ty …

Công Ty Cổ Phần Volga Tuyển Dụng Nhiều Vị Trí (Kinh Doanh, Công Nhân) Tháng 12/2021 Read More »

Scroll to Top