zalo-circle.png volgavn@volga.vn
button
Chậu Hoa Nhựa Tròn Sọc Đan Nhựa Giả Mây

Chậu Hoa Nhựa Tròn Sọc Đan Nhựa Giả Mây

Danh Mục: ,

Chậu nhựa ươm cây đen C7 là mẫu chậu bền chắc chắn, có thể tái sữ dụng lại được, nhằm gia tăng sản lượng, giảm chi phí nhà nông, tăng thu nhập hàng năm.

Scroll to Top
Scroll to Top