zalo-circle.png volgavn@volga.vn
button
Chậu Ươm Cây Đen

Chậu Ươm Cây Đen

Danh Mục: ,

Chậu nhựa ươm cây đen C7 là mẫu chậu bền chắc chắn, có thể tái sữ dụng lại được, nhằm gia tăng sản lượng, giảm chi phí nhà nông, tăng thu nhập hàng năm.

Scroll to Top