TÚI BLOCKHEAD

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Túi nhựa Blockhead HDPE / LDPE là túi đặc biệt và hữu ích với xấp 100 hoặc 200 chiếc (theo yêu cầu của khách hàng) được giữ lại bằng lỗ hàn nhiệt.
Nó rất dễ dàng cho khách hàng lấy từng túi ra khỏi xấp để sử dụng. Những bản vẽ in trên túi là sự lựa chọn tuyệt vời cho các công ty quảng cáo hoặc cửa hàng.

Sử dụng: siêu thị, cửa hàng bán lẻ, khuyến mãi, thực phẩm, tủ đông…
Túi nhựa Blockhead có 3 loại:
– Túi phẳng blockhead
– Túi T-shirt blockhead
– Túi hột xoài blockhead
Phụ gia: phân hủy sinh học, hạt màu, tái chế
In: tối đa 4 màu

Scroll to Top