zalo-circle.png volgavn@volga.vn
button
TÚI RÁC PHẲNG
TÚI RÁC PHẲNG
TÚI RÁC PHẲNG

TÚI RÁC PHẲNG

Danh mục:
Rate this product

tui rac phang

Túi cắt phẳng: Sản xuất bằng cách đơn giản cắt hàn cạnh dưới, để không mất chiều dài của túi và cung cấp một sản phẩm chống rò rỉ nói chung.

56954

Túi cắt cạnh tam giác: túi được sản xuất với cả hai cạnh bên xếp hông khi hàn cắt cạnh dưới sẽ hình thành hai hình tam giác ở đáy túi. Hình tam giác được gia cố tại các cạnh bên ngoài thụt vào với bốn lớp túi, trong khi giữa túi chỉ với hai lớp.

20141001160317598 large trash bag 2

Scroll to Top
Scroll to Top