zalo-circle.png volgavn@volga.vn
button
TÚI RÁC TỰ HỦY

TÚI RÁC TỰ HỦY

Danh mục:
Rate this product

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Túi nhựa thông thường không bị phân hủy. Phải mất nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ để xử lý và chôn lấp rác thải, để làm giảm bớt rác thải. Trong bãi rác, không chỉ túi nhựa bình thường khó phân hủy, mà bất cứ thứ gì được chứa trong túi nhựa ấy khả năng phân hủy rất chậm. Điều này dẫn đến một sự lãng phí không cần thiết của không gian và thời gian của bãi rác.

Do đó, túi phân hủy / phân hủy sinh học được phát triển để làm cho công việc hàng ngày của bạn giảm chất thải dễ dàng hơn, an toàn hơn và tốt hơn cho môi trường.
Gần đây, túi nhựa phân hủy sinh học là rất phổ biến ở các nước châu Âu.
Họ yêu cầu thêm 1% phụ gia phân hủy (D2W, EPI) vào vật liệu để đảm bảo rằng túi sẽ bị phân hủy.
Quy cách: Rộng + xếp hông x Dài (cm), độ dày (micron)
Số lượng tối thiểu: 1.000 kg
In: tối đa 4 màu

info sheet p1a revisedpdf

Scroll to Top
Scroll to Top