banner-contact

Liên hệ

Kinh doanh bao bì

SĐT: 0828.439.339

Email: volgavn@volga.vn

Địa chỉ: 364/64 Thoại Ngọc Hầu, Phú Thạnh, Tân Phú

 

 

Túi xốp - Hạt nhựa - Chậu hoa - Sản phẩm ép nhựa - Furniture

SĐT: 0827.439.339

Email: volgavn@volga.vn

Địa chỉ: E8-1, Đường D7, Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân 3, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh,Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Hotline

SĐT: 0931.110.168

Email: volgavn@volga.vn

Địa chỉ: E8-1, Đường D7, Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân 3, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh,Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.