zalo-circle.png volgavn@volga.vn
button
Chậu Xơ Dừa Mẫu 17

Chậu Xơ Dừa Mẫu 17

Chậu Xơ Dừa Mẫu 17, Trồng hoa kiểng: Cho đất vào chậu và trồng cây, hoa kiểng phù hợp với kích cỡ của chậu. Lưu ý: tưới nước vừa đủ ẩm để bảo quản độ bền của chậu. Sử dụng tốt hơn trong môi trường thoáng mát, nội thất.

Scroll to Top
Scroll to Top